Energie

Úvod Energie

Gabriel

Božia sila

Radosť extáza, živelnosť, tanec.  Napojenie sa na božiu silu. Poznanie životného poslania a stanovenie cieľov. Oslobodenie od všetkých obmedzujúcich predstáv a myšlienok. Uzdravenie vnútorného dieťaťa. Pri zmenách. Pomoc pri tvorivom vyjadrovaní.  

Raziel

Božie tajomstvo

 

Poznanie seba v Bohu, Boha v sebe. Čistenie a detoxikácia. Prebudenie majstrovského Ja.  Sila Slnka. Mužský aspekt tvorenia. Prepojenie prvej a ôsmej čakry. Naše bohatstvo v srdci sa prejaví ako bohatstvo vo fyzickom svete. Pomáha pochopiť duchovné myšlienky cez sny.

Melchisedech

 

Je najvyššou bytosťou materializačného lúča. Dohliada na dodržovanie Božieho poriadku, aby sa od neho nič neodchýlilo. Harmonizuje duchovný a hmotný svet. Podporuje tvorivú silu. Pre duchovných učiteľov. Spolu s Archanjelom Rafaelom uzdravuje telo. Učí nás prežívať duchovnosť v každodennom živote.  

Sandalfon

Nežnosť, romantika. Prejavuje sa cez hudbu. Uskutočnenie snov  hravým spôsobom, ktorý sme poznali ako deti. Spojenie sa s dvojpaprskom. Spojenie Boha a Bohyne v nás, svetlo a tma už nie sú oddelené. Stretnutie s vnútorným dieťaťom. Doručuje odpovede na naše modlitby.

Jofiel

Božia krása

Pri ťažkostiach s učením, pri skúškach. Kontakt s intuíciou, vnútorným hlasom a vyšším Ja. Spojenie s najvyšším vedomím. Oslobodenie od potreby hodnotiť seba a ostatných. Kontakt s vnútornou múdrosťou. Učenie sa novým schopnostiam. Inšpiruje nás pri skrášľovaní nášho príbytku.

Matka Sofia

Znovuobjavenie ženskej sily, vymazanie úloh obetí a páchateľov – zmierenie mužského a ženského pólu. Pri liečení karmických zranení, zajatí v materiálnom svete. Prekonanie závisti, konkurencie a väzby na matriarchát. Objavujme v sebe energie opačného pohlavia a súperenie mužov a žien sa zmení v spoluprácu. Múdrosť.

Anael

Vesmírny oheň, otrasenie starými predstavami, spálenie odpadu minulosti a strachu. Pri transformácií nižších pudov. Aj cez utrpenie a bolesť sa učíme, nikto to však takto od nás nechce. Zbavuje nás ťaživých myšlienok. Vyberajú si ho deti, ktoré cítia strach.

Chamuel

Boh je môj cieľ

Harmonizuje všetky druhy vzťahov, k sebe samému, druhým, k prírode, k Bohu. Kreativita a inšpirácia. Pri neposlušných deťoch. Znovuobjavenie vnútorného dieťaťa. Je inšpirátorom umeleckých činností. Keď sa už niekto nedokáže smiať. Pomáha pri hľadaní povolania. Archanjel mieru.

Jeremiel

Božia milosť

 

Uzdravuje emócie a pomáha nám, aby sme vedeli odpustiť a naplánovať si pozitívne životné zmeny. Pomáha s prorockými víziami. Pohladí našu dušu a požičia nám ružové okuliare. Naučí nás chovať sa k sebe s úctou. S archanjelom Murielom otvára srdcovú čakru. 

Camael

Ukazuje nám temnú stránku osobnosti, učí nás ju akceptovať a žiť s ňou. Pri neakceptovaní temnej stránky. Zmierenie protikladov. Stretnutie so svojimi strachmi a vysporiadanie sa s nimi. Tam, kde je svetlo, musí byť aj tma, tam kde je dobro, musí byť aj zlo, uznajme to a vyberme si, ktorou stranou pôjdeme.

Muriel

Láska, radosť, povznesenie a bezstarostnosť. Otvorenie brány v srdečnej čakre. Vnútorné obmedzenie je prekonané a ani navonok neexistujú hranice. Čerpanie energie z prírody, hlavne rastlín a kryštálov. Odpustenie, posolstvo snov. Keď pustíme lásku do svojho srdca začnú sa diať zázraky.

Orifiel

 

 

Keď sa zamotáme v živote a už ani nevieme kde ideme, a prečo tam ideme. Rozfúka oblaky v našom vnútornom zraku a my vidíme. Nemusíme už kľučkovať, môžeme ísť priamou cestou. Vidíme jasnejšie, vidíme ďalej. Sústredenie na priority.

Haniel

Božia sláva

Pochopenie a rozvíjanie vlastnej veľkosti bez prepadnutia pýche a arogancii. Keď sa máme rozhodnúť. Skutočné poznanie, posilnenie tretieho oka.  Energia oslovuje ľudí inkarnovaných v Atlantíde. Sebadôvera, sebaistota. Pomáha vycibriť naše schopnosti.

Rafael

Boh lieči

Lieči telo a dušu, zem a celý vesmír. Dohliada na fyzické liečenie všetkých živých bytostí. Pre lekárov, liečiteľov. Keď sa cítime vyčerpaní, bez akejkoľvek sily. Posiela nám odkazy ako si pomôcť pri liečení. Lieči aj priestor v ktorom práve horí.

Bariel

 

 

Posilnenie citu a vnímanie ostatných foriem života. Rešpekt k všetkému živému. Harmónia so Zemou. Spojenie s ríšou zvierat a rastlín. Ochrana fyzického tela. Uzemnenie. Objavenie svojho silového zvieraťa. Len vtedy ak si budeme vážiť všetko živé okolo seba si budeme vážiť aj seba.

Michael

Kto je ako Boh

 

Ochrana, očistenie a stabilizácia aury, očistenie priestorov. Pri pocitoch bezmocnosti, pri vyčerpanosti, keď potrebujeme ochranu. Transformácia nežiadúcich energií. Začiatok nového a skončenie starého. Pomáha nám preťať všetky  putá, ktoré nás vyčerpávajú. 

Natanael

Sprostredkovanie nebeských vízii. Pri prekonaní duchovného strachu. Kontakt s anjelmi a majstrami. Kozmické osvietenie, spontánne vyliečenia a zázraky. Duchovná pravda sa stáva aj našou pravdou. Nebo a zem sa spájajú. Ak v sebe nosíš svetlo Archanjel Natanael ťa nájde, uver mu a prebuď sa.

Ariel

Božia levica

 

 Asistuje nám pri starostlivosti o prírodu a liečení zvierat. Spolupracuje s Archanjelom Rafaelom. Historicky sa spája s kráľom Šalamúnom. Ariel vládne vetrom a moru, oslovuje ľudí, ktorý žili v Atlantíde. Zaoberá sa božskou mágiou – okamžité zhmotnenie.

Uriel

Boží oheň

Dáva do súladu telo, ducha a dušu. Keď  chýba odvaha k realizácii vízií, ožiari našu myseľ božskou inšpiráciou. Súlad s božím prúdom - vysnené sa stáva skutočnosťou. Súlad hmoty bohatstva a duchovna. Učí nás poznaniu, že materiálny svet nie je jediným svetom.

Raguel

Priateľ Boha

 

Rovnováha jemnohmotných tiel a fyzického tela. Pri zanedbávaní potrieb fyzického tela, podvýžive čakier jedna až štyri. Kontakt s prírodou a s našim strážnym anjelom. Ešte nikto sa nestal mystikom bez toho aby si vážil a miloval svoje fyzické telo. Učí nás rozumieť svojim pocitom. Archanjel spravodlivosti.

Zadkiel

Božia blahovôľa

Rozvíja najvyšší potenciál každej bytosti, anjel rastu. Rozpustenie karmy, myšlienkových vzorcov a spôsobov chovania, ktoré nám bránia na ceste k slobode. K usporiadaniu myšlienok, otvára jasnopočutie. Pri potrebe sebadôvery. Keď sa bojíme uznať a uplatniť svoje schopnosti.

Metatron

Otvára brány vedomia a dimenzii. Pri depresiách, pri obmedzení materiálnym svetom, keď sa cítime odlúčený od Boha, od jednoty. Prístup a poznanie k duchovným a ezoterickým vedám. Spojenie so svojim ja a jadrom svojej bytosti. Pomáha pri výchove indigových a kryštálových detí.      

Azrael

Ten, komu pomáha Boh

Pomáha dušiam zosnulých vrátiť sa do neba, ako aj ich smútiacim a trpiacim príbuzným. V hebrejských a islamských tradíciách sa mu hovorí „anjel milosrdenstva“. Spolupracuje s s archanjelom Rafaelom. Pomáha duchovným učiteľom. Sprostredkuje kontakt s milovaným zosnulým.  

 

Seraphis Bej

Pomáha s prekonávaním návykov a zlozvykov. Napomáha aktivovať sebaliečenie. Prijatie vlastného tela, prijatie vlastnej sily. Spojenie s prvou čakrou, uzemnenie, čistenie, preduchovnenie hmoty. Pomáha umelcom, hudobníkom, tvorivým snahám.

Helion

Žijeme v šedom svete. Snažíme sa žiť ako tí ostatní, krčíme sa, nemám o sebe vysokú mienku. Ukážem ti kto si. Si úžasná ľudská bytosť. Keď si to dovolíš priznať, rozžiariš sa ako slnko a svojim svetlom budeš osvetľovať nielen svoju cestu ale ak cesty iných ľudí.

Pallas Athéna

Keď si bol dieťa nemal si starosti. Dostal si čo si chcel a neskúmal si, či sa to dá alebo nedá. Nepripustil si možnosť, že by si neuspel. Bol si spontánny, žil si v radosti a radoval sa zo života. Ak si to časom zabudol, pomôžem ti spomenúť si nato, aké to bolo jednoduché, keď si bol dieťa.

Victory

Príde čas, kedy všetky nahromadené skúsenosti máš využiť. Stojíš na prahu niečoho veľkého, niečoho o čom ešte presne nevieš, niečoho čo ťa posunie ďalej, niečoho, z čoho máš možno strach. Pomôžem ti pripraviť sa a úspešne vstúpiť do tejto novej etapy tvojho života.  

Mária

Niekedy máme pocit, že žijeme v nepriateľskom svete a sme v ňom sami. Zoberiem ťa do svojho náručia. Pocítiš všadeprítomnú lásku a pocit istoty. Táto láska tu stále je ale my sme niekedy slepí a nevidíme ju. Láska všetko prepojuje.

Sananda

Zbavuje ľudí negatívnych entít a nízkych energií. Keď naše konanie riadi ego – prekonanie ega. Čistenie priestorov, čistenie ľudí, situácií. Prekonanie únavy, duchovné poznanie. Využiť svoje schopnosti, svoj potenciál. 

Angelika

V minulosti sme zažili rôzne situácie, dobré aj zlé. K tým zlým sa neradi vraciame, radšej na ne zabúdame. Napriek tomu sú ale najväčších zdrojom skúseností a vďaka nim môžeme byť ešte silnejší. Pomôžem vám zahojiť rany minulosti a využiť poklady minulých skúseností.

Kuan Jin

Zadržiavané alebo potlačované emócie ťa budú vždy prenasledovať. Buď ich uvoľníš a spracuješ alebo ťa nakoniec zabijú. Pomôžem ti spracovať tvoje pocity a emócie, odovzdať sa prúdu života, rozvinúť ženskú kvalitu. Naučím ťa súcitu a tolerancii s tými, ktorý ešte svoje emócie nespracovali. 

Kristus

Nekonečná láska. Komunikácia s Bohom, spojenie s Božským princípom – ukázanie smeru. Nevyriešené vzťahy s otcom. Oslobodenie sa od cudzích autorít a rozvíjanie svojej prirodzenej autority. Upevnenie viery, odpustenie, liečba, zázraky. 

Džwal Kul

Cítiš sa bezmocný a slabý. Myslíš, že nič nedokážeš. Som tu aby som ťa naučil prijať vlastnú silu. Uvedomíš si svoju silu, svoju hodnotu. Zo silou súvisí aj zodpovednosť, naučíš sa používať svoju silu na prospech všetkých.

Kamakura

Máš plnú hlavu nápadov ale akosi sa ti nechce do ich realizácie. Čo ťa brzdí. Pomôžem ti začať konať, nelám si hlavu nad tým ako budeš postupovať a proste rob čo si vždy chcel.  Získaš vnútornú silu, budeš mať radosť z činnosti a zistíš, že prekážky neexistujú. 

Aeolus

Niekedy si myslíme, že veci sa okolo nás dejú a že nemáme na ne nijaký vplyv. Všetko, čo sa deje tvoríme my. Naučím ťa využívať vlastnú tvorivú silu, prevziať zodpovednosť za svoj život a vedome tvoriť svoju budúcnosť.

Hilarion

Spoznať a prijať vlastnú silu, vlastnú veľkosť a neobmedzené schopnosti. Žiť život, ktorý bude prospešný ostatným. Neživiť ego ale ani falošnú skromnosť. Nájsť si svoje miesto v živote, svoje poslanie. Meditácia, spojenie s vyšším vedomím. Ukázať cestu ostatným.

Lady Portia

Všetko má dva póly. Protiklady majú rovnakú podstatu a líšia sa len formou. Pochybujeme na ktorú stranu sa máme nakloniť a čo je správne, trpíme a nevieme, čo máme robiť. Naučím vás, že riešením je žiť v strede, žiť vo vnútornej rovnováhe a ako sa po vychýlení do nej znovu vrátiť.

El Morija

Keď potrebujeme chrániť naše energetické pole a psychiku. Rúca neúčinné obranné štíty, ktoré sme si vytvorili. Naplňuje nás pradôverou, dôverou v dobro, dôverou, ktorú sme poznali ako deti. Oslobodzuje nás od strachu a úzkosti. Začneme veriť v seba.

Orion

V živote stretávame rôzne príležitosti. Nie vždy vieme rozoznať tie dobré, ktoré nás posunú na našej ceste dopredu. Naučím vás opustiť žabiu perspektívu a pozorovať veci s nadhľadom, správne sa rozhodovať a robiť tie „správne veci“.

Lao-c'

Ísť s prúdom života, keď ideme s prúdom ide všetko ľahko. Nie sme tu na to aby sme niečo menili a hodnotili ale len prijímali  to, čo sme si aj tak kedysi naplánovali. Vnútorný pokoj a mier. Žiť v prítomnosti, meditácia.

Lady Nada

Tvoje telo je najdokonalejší nástroj. Príjmy ho také aké je, maj ho rád a staraj sa o neho. Každý deň mu povedz aké je krásne a úžasné a ono ti bude dobre slúžiť. Rozkoš, sexualita, zmyselnosť, vychutnávanie života všetkými zmyslami.

Kuthumi

Spojuje s energiou a vedomím Zeme. Vytvára harmóniu nášho tela so Zemou. Prehlbuje chápanie súvislostí a vzájomného pôsobenia medzi telom aurou a prostredím. Učí trpezlivosti a realistickému pohľadu. Pomáha s koncentráciou a hľadaním zmyslu života.    

Maha Chohan

Keď potrebujeme získať nadhľad. Učí nás pozorovať ľudí a situácie tak aby sme sa oslobodili od potreby hodnotiť. Odstúpime o krok z chaosu a zajatia pocitov, sme neutrálnym pozorovateľom, dokážeme sa vcítiť a predsa zostať sami sebou.

Saint Germain

Negatívne vzorce chovania sa stále opakujú, zažívaš stále tie isté situácie. Zákon karmy ťa vždy dostihne. Pomôžem ti prekonať tieto vzorce, rozpustiť negatívnu karmu. Potom sa budeš môcť rozhodovať slobodne a neopakovať chyby z minulých životov.

Copyright 2014 - 2024 © duhovybojovnik.com